top
logo

Halal


Начало ВИДОВЕ НАМАЗ
.
Съдържание
ВИДОВЕ НАМАЗ
НИЙЕТ
Всички страници

 

ВИДОВЕ НАМАЗ

1. Фарз /задължителен/ намаз бива два вида:

А. Петкратният ежедневен намаз – фарз.

а/ 2 рекята фарз сутрешна молитва,

б/ 4 рекята фарз обедна молитва,

в/ 4 рекята фарз следобедна молитва,

г/ 3 рекята фарз вечерна молитва,

д/ 4 рекята фарз нощна молитва.

Б. Петъчният намаз – 2 рекята фарз.

 

2. Фарз-ъ кифайе намаз е погребалният /дженазе намаз/. В него няма рюкю, седжде, сядане и къраат. Вместо къраат има дуа.

3. Ваджиб намаз- това са витир намаз, байрамските намази.

4. Нафиле намаз- това са намазите сюннет и всички други намази, които се кланят за да спечелят благоволението на Аллах /Дж. Дж./, извън фарз и ваджиб намазите.

 

Сюннет намазите на петкратната ежедневна молитва са:

а/ 2 рекята сюннет – сутрешна молитва,

б/ 4 рекята сюннетпреди 4 рекята фарз на обедната молитва, след фарза има още 2 рекята сюннет,

в/ 4 рекята сюннет на следобедната молитва, след което има 4 рекята фарз,

г/ 2 рекята сюннет след 3 рекята фарз на вечерната молитва,

 

д/ 4 рекята сюннет преди фарза на нощната молитва, след 4 рекята фарз има още 2 рекята сюннет. 

Хадис

„Най-мразените хора от Всевишния Аллах са покварените, които говорят лоши думи.” /Хаким – 1/12/


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.