top
logo

Halal


Начало КАК СЕ КЛАНЯ - НАМАЗ
.

КАК СЕ КЛАНЯ МОЛИТВАТА – НАМАЗ

(По-долу ще водите как практически се извършва молитвата намаз)

 

Мъжете застават срещу Къбле и произнасят нийет (възнамерение), след което произнасят „Текбир” – Аллаху Екбер.

Мъжете сключват дясната си ръка върху лявата под пъпа.

След това се чете „Сюбханеке”.

Прочита се съра”Фатих” и една съра или три кратки аета от Свещения Коран.

Молещият се мъж също казва „Аллаху Екбер” и се навежда, разтваря пръстите на ръцете си и ги поставя малко над коленете.

По такъв начин прави рюкю (навеждане) и казва три пъти „Сюбхане Рабиййелазим”.

Пак се изправят в цял ръст, краката на разстояние 4 пръста и се стои докато изрече: „Семиаллахю лимен хамиде”, а след това „Раббена леке хамд”.

Казва „Аллаху Екбер” и пристъпа към седжде. Преди да сложи чело на земята първо коленичи, наклонява пръстите на краката и събирайки пръстите един до друг, поставя ръце на земята, а след това челото и носа между двете длани, и изрича три пъти: „СюбханеРаббиел аля”. С това извършва седждето.

Казва: „Аллаху Екбер” и се изправя, сяда, поставя ръцете си върху коленете и седи така колкото все едно да изрече „сюбханаллах”.

Казва: „Аллаху Екбер” и прави второ седжде като произнася отново три пъти: „Субхане рабиел аля”. След „Аллаху Екбер” се изправя на крака и поставя ръцете една върху друга на корема.

По този начин един рекят е извършен.

След ставане, за да кланя втория рекят прочита „Бесмеле”, съра „Фатиха” и втора съра от Свещения Коран или три кратки аета.

Кланя втори рекят по същия начин като първия рекят.

Молещият се като направи второто седжде на втория рекят сяда и първо чете. „Еттехийятю”, след това: „Аллахюмме Салли” и „Аллахюмме Барик”. След това обръща главата на дясно и казва: „Есселямю алейкюм ве рахметуллах”.

После обръща главата на ляво и казва: „Есселямю алейкюм ве рахметуллах”.

И накрая на намаза чете дуа, с която се иска благоволението на Аллахда приеме намаза.

 

Жените слагат ръцете си върху гърдите, като поставят дясната ръка върху лявата.

Жените започват молитватанамаз с нийет итекбир, както се вижда на снимката, както повдигат ръцете си до нивото на раменете. В това се състои и разликата от положението, което заемат мъжете.

Молещата се жена казва „Аллаху Екбер” и се навежда без да разтваря пръстите на ръцете си, и ги поставя малко над коленете.

По такъв начин прави рюкю (навеждане) и казва три пъти „Сюбхане Раббиййелазим”.

Казва „Аллаху Екбер” и пристъпва към седжде. Преди да сложи чело на земята първо коленичи, наклонява пръстите на краката и събирайки пръстите един до друг, поставя ръце на земята, а след това челото и носа между двете длани, и изрича три пъти: „Сюбхане Раббиел аля”. С това извършва седждето.

Казва „Аллаху Екбер” и се изправя, сяда, поставя ръцете си върху коленете и седи така, колкото все едно да изрече „сюбханаллах”.

Пак казва: „Аллаху Екбер” и прави второ седжде, като произнасяотново три пъти: „Субхане рабиел аля”. След „ Аллаху Екбер” се изправя на крака и поставя ръцете една върху друга на гърдите. По този начин един рекят е извършен.

След ставане, за да кланя втория рекят чете „Бесмеле”, съра „Фатиха” и съра от Свещения Коран.

След това молещата се прави рюкю и седжде два пъти на втория рекят и сяда, чете „Еттехийяту”, „Аллахюмме Салли” и „Аллахюмме Барик”.

След „Еттехийятю” и другите молитви обръща главата надясно и казва: „Есселямю алейкюм ве рахметуллах.”

После обръща глава няляво и казва: „Есселямю алейкюм ве рахметуллах.”

И на края на намаза чете дуа, с която се иска благоволението на Аллах да приеме намаза.


 

Хадис

„Който вярва в Аллах и в Съдния ден, нека да говори само добро или да замълчи.”
/Бухари – 6476/


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.