top
logo

Halal


Начало ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Вторник, 04 Януари 2011 15:02

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ НАМАЗ

Текбир

 

Мъж

Ръцете са на нивото на ушите.

Пръстите са спокойни. Дланите

са насочени на юг /Къбле/.

 

Жена

Ръцете са на нивото на раменете.

Пръстите събрани. Дланите насочени

на юг /Къбле/.

Къйям

Мъж

Погледът е насочен върху мястото

за поклон. Ръцете са в областта под

пъпа и са свързани така, че палецът

и кутрето на дясната ръка са обхванали

като халка китката на лявата ръка.

Разстоянието между краката е четири

пръста.

 

Жената

Погледът е върху мястото за поклон.

Ръцете са в областта на гърдите, като дясната

е върху лявата. Краката са прибрани.

 

Рюкю /Навеждане/

Мъж

Тялото е наведено напред като главата

и задната му част са на едно ниво. Коленете

и лактите са прави. Ръцете са обхванали

колената.

Жената

Тялото е леко наведено. Колената леко

сгънати. Ръцете са върху колената, но

не са ги обхванали. Краката прибрани.

При рюкю и мъжът и жената четат три

пъти:

„Субхане раббийел азим”.

 

Седжде

Мъж

Челото е между ръцете. Лактите не се

Допират до земята. Коремът е далеч от

бедрата. Краката са разположени вертикално

като пръстите сочат юг. Лактите леко насочени

в страни.

 

Жената

Лактите са допрени до земята и тялото.

Коленете са допрени до корема.

По време на седждето мъжът и жената четат три пъти:

„Субхане раббийел аля.”

 

Сядане

Мъж

Ръцете са върху колената. Десният

крак е във вертикално положение и

пръстите сочат юг, а левият е в

хоризонтално положение и опира

в тялото.

/Сяда се върху нехо/.

 

Женаат

Ръцете са върху колената. Седалището

е на земята, като двата крака са разположени

в дясно. Разположеноето е съвсем спокойно.

 

Селям /поздрав/

Мъж

Главата е хубаво обърната встрани.

Жената

Главата е леко обърната встрани.


 

Хадис

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:
„Ако намерите човек, който е измамник – откраднал е от зекята или от хазната на държавата, изгорете неговите вещи.” /Бухари/


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.