top
logo

Halal


Начало ОСНОВИ НА ИСЛЯМА
.
ОСНОВИ НА ИСЛЯМА
Вторник, 04 Януари 2011 13:11
Съдържание
ОСНОВИ НА ИСЛЯМА
КЕЛИМЕ-И ШЕХАДЕТ
КЕЛИМЕ-И ТЕВХИД
МОЛИТВА – НАМАЗ
АБДЕСТ
Как се взема абдест
ТЕЙММЮМ
Всички страници

 

ОСНОВИ НА ИСЛЯМА

Нашата свещена религия е изградена върху пет основни принципа, които всеки мюсюлманин приема и изпълнява безпрекословно. Това са:

1. Келиме-и шехадет /гласно признание/, че освен Аллах /Дж. Дж./ няма друг Илях, Мохаммед /с. а. в./ е негов Пейгамбер /Пророк/.

2. Кланяне на намаз

3. Даване зекят

4. Оруч – постене по време на месец Рамазан

5. Хадж /поклонение/ в Мека-и Мюкерреме – Саудитска Арабия.

Според хз. Мохаммед /с. а. в./ Ислямът се крепи на тези пет основни принципа. Всеки вярващ, за да бъде истински мюсюлманин, трябва безпрекословно да изпълнява тези пет задължения в ислямската религия.

Още за петте принципа:

  

Хадис

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:
„Ако намерите човек, който е измамник – откраднал е от зекята или от хазната на държавата, изгорете неговите вещи.” /Бухари/


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.