top
logo

Halal


Начало ИБАДЕТ
.

 

ИБАДЕТ

 

Нашият Създател, Всевишният Аллах /Дж. Дж./ ни е дарил с безкрайната си милост и благоволение. Изразяването на уважение към Създателя за оказаното благоволение, изпълнението на заповедите Му и въздържането от забраните, е дълъг на всички мюсюлмани.

Изпълнението на заповедите на Великият Аллах се нарича ибадет.

Ибадетът се извършва единствено за Аллах /Дж. Дж./ и то заради това, че е Негова заповед.

Няма друг достоен за почит и уважение Илях освен Аллах-у Теаля.

Ибадетът се извършва така, както е заповядал Всевишният Аллах. Нито може да се съкрати, нито да се увеличи. Никога и по никакъв начин не може да се измени.

Ибадетът е пазител на свещената ни вяра. Чрез него се извисява човешкия дух, а душата получава подкрепа и спокойствие.

Ибадетът в Исляма се извършва по три начина:

1. Телесно /физически/ - кланяне на намаз, оруч, /постене/ и др. Друг не може да бъде упълномощен да го извърши вместо нас.

2. Материално – даване на зекят.

3. Телесно и материално – ибадетът при Хадж /поклонение/.

От всички тези ибадети, намазът е най-важен. Той е стълб на нашата религия. Кланя се всеки ден по пет пъти. Първото условие при кланяне е чистотата /физическата/.

В Исляма има два вида пречистване:

1. Чистота на тялото, дрехите, мястото, където ще се кланя намаз, т.е. изчистване от неща, които според религията ни се считат за скверни. Този вид чистота се нарича неджасет.

2. Изчистване от хадес /нечистотии, които са се появили впоследствие/. Чистотата, при която трябва да се вземе абдест и да се направи гюсул /измиване на цялото тяло/ след полов акт.

 


 

Хадис

„Вкусил сладостта на вярата е онзи, който е доволен Аллах да му е Господар, и Исляма да му е религията, и Мухаммед (с.а.с.) да е пратеника.” /Муслим – 34/


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.