top
logo

Halal


Начало ЕДИЛЛЕИ ШЕРИЙЙЕ
.

 

ЕДИЛЛЕИ ШЕРИЙЙЕ

/РЕЛИГИОЗНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА/

Доказателствата, които посочват принципите, основите и нормите на Ислямската религия се наричат „Едиллеи шериййе”. Те са четири:

1. Книгата – това е свещеното слово на Великият Аллах – Коран-ъ-Азимушшан.

2. Сюннет – това са словата и действията на нашия Пейгамбер Мохаммед Мустафа /с. а. в./, както и нещата, които е позволил Той.

3. Иджма-и Юммет – това са еднаквите възгледи и тълкувания на ислямските учени по дадени религиозни въпроси.

4. Къйас-ъ Фукаха – аналогията и сравнението, което правят ислямските учени на даден въпрос с друг вече решен проблем.

Всички основи и принципи на Исляма спазвания от мюсюлманите взети заедно се наричат Шериат.

Юммет – име, което се дава на народите повярвали в пейгамбероте.

Мезхеб, това е пътя за изпълнение и спазване на религиозните заповеди. Мезхебите биват два вида:

1. Мезхеби на итикат /вярата/

2. Мезхеби на амел /изпълнение на религиозните заповеди/

Мезхеби на вярата:

а/ на Ебу Мансур Мохаммед Матюриди,

б/ на Ебул Хасан ел Ешари.

Мезхебът на вярата на мюсюлманите в България е на Матюриди.

Мезхеби на амел /изпълнение на религиозните заповеди/ са 4етити:

а/ Ханефи мезхеб,

б/ Шафи мезхеб,

в/ Малики мезхеб,

г/ Ханбели мезхеб.

Мезхебът /изпълнение на заповедите/ на мюсюлманите в България е Ханефи.

Ехли сюннет вел Джемаат е основното направление на ислямската религия към което спадаме и ние, мюсюлманите в България. Това означава, че мюсюлманите от Ехли сюннет вел Джемаат вървят по пътя на Мохаммед /с. а. в./.

 


 

Хадис

„Който вярва в Аллах и в Съдния ден, нека да говори само добро или да замълчи.”
/Бухари – 6476/


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.