top
logo

Halal


Начало ВЯРА В СЪДБАТА
.

ВЯРА В СЪДБАТА И ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО

/ КАДЕР И КАЗАА/

 

Като се започне от вечността и се стигне до безкрайността, Аллах знае мястото и времето на това, което ще се случи, неговите свойства и способности. Или: Той предварително знае в каква форма и по кое време ще се случат дадени събития, дори още преди да са се появили или станали. Признаването и одобрението на това, което е заповядал Аллах /Дж. Дж./ се нарича съдба.

Когато настъпи времето, нещата /случки, събития, явления/, които Аллаху Теаля е одобрил като воля и предопределение, се осъществяват в една подходяща форма. То се дължи на възможността на Всевишния Аллах да сътворява.

Това може да се обясни и така: „Съдба, това е знанието на Аллах, което се отнася за сътворението на всички създания и предмети.” Или с други думи: „Това е божествената воля /ираде-и иляхийе/, която се отнася до безкрайността на вселената.” Аллах-у Теаля знае от вечни времена всичко, което ще се случи впоследствие и как ще стане. Всичко, което става е съгласно волята Му и това е предопределение /казаа/. А съдба /кадер/ е изпълнение на заповедите Му, когато настъпи времето за това. И всичко ще бъде в съответствие със знанието и вечността на волята Му.

Вярата в предопределението и съдбата означава вяра в качествата на Аллах /Дж. Дж./ знание, воля, всемогъщност и сътворяване. Тези качества са присъщи само на Него. И ако трябва да определим с един по-ясен израз – вярата в предопределението и съдбата е вяра в благодеянието и злонамереността, в доброто и злото, горчивото и сладкото, одушевеното и неодушевеното и във всичко останало, което съществува. Вярата, че Всезнаещият Аллах е знаел и знае всички тези неща, които се отнасят до предопределеността е свързана със способността Му да сътворява. Всеки мюсюлманин, който вярва в Аллах-у Теаля и Неговите съвършени качества и способности, няма съмнение, че вярва в предопределението и съдбата.

Всичко, което ни заобикаля е създадено от Аллах о освен Него друг Създател няма. Аллах-у Теаля знае предварително какво се е случило и какво ще се случи. И както знаеше и желаеше, така го предопределя, когато настъпва времето в съответствие на знанието, волята и одобрението Му. Във Вселената не съществува нищо друго освен знанието, волята и предопределеността на Всевишния Аллах-у /Дж. Дж./. Всички случаи и събития, всички дела и постъпки са предопределени от Аллаху Теаля.

И това, че хората са създания, които притежават воля и свобода е също дело, сътворено по волята и одобрението на Великия Аллах.

Той е пожелал човек да може да направи това, което си иска, затова го е създал и дарил с такава сила и мощ. Именно затова хората имат волята и способността да извършат или не нещо по свое желание. Те са свободни в изразяването на своята воля и като такива ще придобият правото на опрощението или мъчението. Тези действия /постъпки/, които са свързани със свободната воля на човека, Всевишния Аллах ги е предоставил на хората в съответствие с исканията и нуждите им. Затова човек не може да казва при прегрешение: така е заповядал Аллах, такава е била моята съдба. Ако човек нямаше право и воля да избира за какво щяха да бъдат нужни заповедите и повелите на Аллах /Дж. Дж./.

Аллах е създал доброто и злото. Хайр /добро/ и Шер /зло/ и ги предал на волята на човек. Тъй като той е Негов раб има право да избира своето поведение и действие. За деянията си човек носи отговорност пред Великия Създател.


 

Хадис

Всевишният Аллах не приема молитвата без абдест, и не приема милостиня, която е придобита с изменничество.


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.