top
logo

Halal


Начало КОРАН
.
КОРАН
Вторник, 04 Януари 2011 12:30
Съдържание
КОРАН
СВЕЩЕНИЯТ КОРАН СЪДЪРЖА:
УВАЖЕНИЕ КЪМ СВЕЩЕНИЯ КОРАН
ВЯРА В ПЕЙГАМБЕРИТЕ /ПРОРОЦИТЕ/
КАЧЕСТВА НА ПЕЙГАМБЕРИТЕ
Всички страници

НЯКОИ ПОЗНАНИЯ ЗА КОРАНА

Първите аети на Свещения Коран, които са дадени на Мохаммед /с. а. в./ чрез Джебраил /а. с./, са първите пет аета на сура „Аляк”.

Последният ает на Свещения Коран-ъ Керим, който е дарен на Расулаллах /с. а. в./ е трети ает на сура „Маиде”, в който се казва: „Елйевме екмелту лекум дийнекум” /Днес приключих с даряването на вашата религия/. Аетът, който се намира точно по средата на Свещения Коран, епоследната част на 78-ми ает на сура „Кехф”. Това е ает , в който се казва: „Малем тестети-алейхи сабран”.

  

Хадис

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:
„Ако намерите човек, който е измамник – откраднал е от зекята или от хазната на държавата, изгорете неговите вещи.” /Бухари/


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.