top
logo

Halal


Начало ИМАН И ВЯРА
.
Съдържание
ИМАН И ВЯРА
ВИДОВЕ ИМАН
Всички страници

 

 

ИМАН И ВЯРА

 

Това значи безпрекословно да се приеме и да се повярва в нещо окончателно, безпрекословено и безрезервно да бъде потвърдена като истина една заповед, да бъде приета за вярна една вест.

В религиозен аспект – Иман, значи да повярваме в съществуването на Аллах /Дж. Дж./, и в това, че Той е един единствен, а хз. Мохаммед /с. а. в./ е Негов Пейгамбер. Да се потвърди, че всичко, което Той е съобщил на хората като пратеник на Дженаб-ъ Хак е истина и то трябва да се приеме безрезервно.

  

Хадис

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:
„В Дженнета няма да влезне месо (от човек), което е отгледано и израснало от харам, защото това месо е за Джехеннема.” /Бухари/


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.