top
logo

Halal


Начало От България И З Я В Л Е НИ Е
.

До Средствата за масово осведомяване

 

И З Я В Л Е НИ Е

ОТ

МЮСЮЛМАНСКO ИЗПОВЕДАНИЕ Р. БЪЛГАРИЯ

Висш Мюсюлмански Духовен Съвет

 

 

Чрез средствата за масово осведомяване се обръщаме към българските граждани и институции като заявяваме: Няма и не може да има взаимовръзка между действията на прокуратурата и правозащитните органи и факта, че от 13.05.2010 год. съдът отстрани от ръководството на мюсюлманското изповедание г-н Мустафа Хаджи и целия Висш мюсюлмански съвет от 2008 поради използване на фалшифициран устав и фалшифицирани подписи на делегати.
Организираната от същото това нелегитимно ръководство конференция през 2009 също е нередовна, тъй като е свикана от нелегитимно ръководство и не е проведена по устав. Нейните решения не биха могли да бъдат вписани в съдебните регистри, тъй като са незаконни. В същото време отстраненото ръководство, начело с Мустафа Хаджи продължава дейността си, легитимирайки се като чакащи регистрация на незаконно проведената конференция 2009. То провежда активна медийна кампания в България и чужбина за дискредитиране на българското правителство и българските институции, за да постигне с натиск регистрирането на незаконно проведената конференция. То отказва да предаде във владение офисите и документацията на изповеданието на законното ръководство на изповеданието – ВМДС с Председател Проф.Д-р Недим Генджев и по този начин саботира както встъпването му в длъжност, така и планираният генерален финансов одит на изповеданието за последните 10 години. Незаконната им окупация и самоуправните действия от страна на отстранения от съда г-н Мустафа Хаджи и бездействието на прокуратурата доведоха до този правен абсурд – ЧРЕЗ НАТИСК НА “ТЪЛПАТА” ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ и до царящото беззаконие подкрепяно ефективно и от ДПС.

Ние категорично заявяваме, че не сме назначени от никого, най- малко от българския съд. Ние сме избрани на последната законно проведена и регистрирана конференция през 1996, на която са участвали 4000 делегати. Защитили сме правото си в законен процес и сме доказали, че г-н Мустафа Хаджи чрез ИЗМАМА е обсебил ръководството на мюсюлманското изповедание. Нашите сигнали, че дълги години той и неговите мюфтии са осъществявали институционален чадър над радикални дейци на „Ал Уакф Ал Ислями” вчера отново се потвърдиха.

Изявленията на бившото ръководство, които обвързват действията на властите с легитимното ръководство на Мюсюлманското изповедание е опит, българските мюсюлмани да бъдат въвлечени като фон в лична битка на лица, нарушили българското законодателство и поставили пред реална заплаха нашето общество чрез финансиране и насаждане на радикален ислям. Демократичното изповядване на религията ИСЛЯМ не може да бъде заложник нито на политически, нито на сепаратистки цели. В джамиите е спокойно, мюсюлманите не са сплашвани или унижавани, а действията на органите не могат да бъдат заклеймявани в ситуация, че цяла Европа под тревога. Трябва реално да отделим защитата на националната сигурност от действията на отделни лица, които я застрашават и функционирането и дейността на Мюсюлманското изповедание. В правова и демократична страна, членка на Европейския съюз върховенството на закона ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВОДЕЩО. Ние не бива да допуснем защитата на националната сигурност да се използва за политически и лични цели на лица, които представляван реална заплаха за България и Европа, така че действията на МВР и ДАНС трябва да бъдат завършени и събраните материали по започналото разследване да дадат ясната картина на обвързаността – финансова и идеологическа с дейността на забранената в Европа радикална фондация „Ал Уакф Ал Ислями”.

 

Висш Мюсюлмански Духовен Съвет,

 

Мюсюлманско изповедание Р.България


 

Хадис

„Който вярва в Аллах и в Съдния ден, нека да говори само добро или да замълчи.”
/Бухари – 6476/


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.