top
logo

Halal


Начало От България Да запазим мира, в който искаме да живеят и нашите деца
.
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:42

Братя и сестри мюсюлмани,

Нека той най-сетне отговори:

1. Защо не са изплащани данъци и осигуровки от 2005 година? От публикуваният в нашата страница ревизионен акт за 260 хиляди лв всеки може сам да прочете, това са задълженията на изповеданието само от страна на Главно мюфтийство и само към НАП. Нека той отговори, дали въобще му е известно, че в България се заплащат осигуровки, данъци, глоби към актовете? Дали му е известно, че понякога в тази държава се внасят декларации из разни ведомства. Известно ли е на бившия мюфтия, че Главно мюфтийство освен да прибира наеми в брой, а не по банков път, за да не може да се води отчетност, то трябва и да ръководи изповеданието в икономическа стабилност. И дали му е известно, че трябва да се съобразява със законите в страната, в която живее? Или той си мисли, че е над тези неща?

2. Знае ли бившия главен мюфтия, че има издадени над 40 ревизионни акта към всички районни мюфтийства в страната, които ние ще публикуваме скоро? Че задълженията на изповеданието възлизат над 1.2 милиона лв като всеки ден излизат наяве години трупани дългове. И знае ли той, че всъщност няма мюфтийство, на което да не са му издадени актове и глоби? Ако не е знаел, кой тогава ръководи изповеданието и знае, къде какво става? Ако е знаел, защо не са предприети никакви стъпки по тяхното погасяване, а се стига на много места вече до съдии-изпълнители, които са на път да отнемат наследството от дедите ни? Няма ли да го е срам да влезе в историята на Мюсюлманското изповедание в България като мюфтията, позволил да загубим централната сграда на Главно мюфтийство заради неплатени осигуровки?

3. Какво смята той да направи, за да предпази сградата от загубване?

4. Защо излъга цялата общественост по медиите през 2008, заявявайки че няма подправен устав и подправени подписи на проведената поредна извънредна конференция? Сега когато съдът доказа и излезе наяве, че Х.Хафъзов е заверил при нотариус подправения устав и стотици подписи на участници в конференцията са подправени – ще има ли доблестта да признае, кой е организаторът на това престъпление? Той като глава на изповеданието ли е ръководел тази акция? Или някой друг е ръководел тази акция и въобще изповеданието? Защо вместо да се извини на мюсюлманите за изречените лъжи, той извади етническата карта на масата и започна да подклажда напрежения на верска и етническа основа? И с всички сили се опитва да докаже, че има дискриминация в България? А думите, изречени пред омбудсмана на България лъжа ли бяха? Тогава, когато манипулираният съд регистрира конференция с фалшифицирани документи имаше равноправие ли? Защо излъга братята мюсюлмани? Знае ли Мустафа Хаджи какво е написано в Корана за лъжата? И знае ли той, какво очаква лъжците на Съдния ден?

5. А знае ли той, че да лъжеш в името на Аллаху Теаля и да подтикваш мюсюлманина към прегрешения, позовавайки се на Аллаху Теаля е непростим грях?

Уважаеми братя имами,

Цялото бившо ръководство е въвлечено в безбройни интриги и безчинства. Докато хилядите самоотвержени имами са оставени на произвола на съдбата без заплати. Много е късно едва сега да демонстрира бившото ръководство лицемерната си загриженост за тях. Къде бяха години наред? Защо сега когато не са легитимни се сетиха за имамите? Крайно време е да се помисли за тях. Дойде време за проверки. Дойде време да отговаря бившото ръководство за деянията си. Нека международни одитори направят ревизиите на цялото изповедание.

А Вие, братя и сестри, не се оставяйте да бъдете използвани за техните цели! Не се оставяйте да Ви заблуждават в името на Аллах Теаля! Не слушайте лъжливите слова на лъжливото бившо ръководство, начело с М. Хаджи. А четете, гледайте и съдете за тях по техните деяния!

Всевишният ни е низпослал: Чети! В Името на Аллаху Теаля, Всемилостивия, Милосърдния!

Само когато четем и се образоваме, и имаме знания, и познаваме религията си и традициите си, няма да позволим да бъдем използвани. Четете и познавайте Корана! И спазвайте посланията на Всемогъщия Аллаху Теаля!

И до тези, които са забравили явно: Не посягайте на храмовете! Това е кощунство! Това не е място за политика или съдебни спорове!

„Джамиите са само за Аллаху Теаля и затова не зовете никой друг заедно с Аллаху Теаля” (72:18)

Есселяму алейкум ве рахметуллахи ве берекяту.

ВМДС

Проф. Д-р Недим Генджев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


( 970 Votes )
 

Хадис

„Който вярва в Аллах и в Съдния ден, нека да говори само добро или да замълчи.”
/Бухари – 6476/


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.