top
logo

Halal


Начало От България Какво констатирахме още преди да започнат проверките
.
Четвъртък, 08 Юли 2010 12:41

Какво констатирахме още преди да започнат проверките

Бисмилляхиррахманиррахим
Скъпи братя и сестри мюсюлмани,
Уважаеми братя имами,
През последните 10 години много малко имами получаваха заплати и те бяха само приближените до главния мюфтия Мустафа Алиш. През тези години Мустафа Алиш Хаджъ, Мехмед  Аля – бивш областен мюфтия на Разград, Месут Мехмедов - областен мюфтия на Шумен, Билял Дарджан – областен мюфтия на Добрич и другите мислят преди всичко за своите интереси. ВМДС с председател Проф. Д-р Недим Генджев  встъпи в длъжност на 31.05.2010 год. Първата проверка, която направихме в Агенцията на вписванията показа, че

горе посочените близки на Мустафа Алиш Хаджъ през последните години са си купили по няколко скъпи имота, за които в най-скоро време ще Ви информираме.
Джемаатът има право да знае и ние свеждаме днес до всички Вас следната информация относно безстопанственото и лицемерно поведение на бившото ръководство:

 

 1. Както вече Ви информирахме осигуровки и данъци към държавата не са заплащани от 2005г. Днес публикуваме пълния списък на задълженията на Мюсюлманското изповедание към НАП, натрупани благодарение на бившото ръководство. От списъка са видни и датите на съответните задължения, както и техния вид:
 2. Списък 30 стр.

 3. В следствие на ревизионните актове и неплатени задължения е образувано производство по принудително изпълнение на 29.05.2009 по ЗКПО (тоест за неизплатен данък печалба от извършвана стопанска дейност от Мюсюлманското вероизповедание) в размер на 231.723, 45 лв, в това число главница от 185.857,75 лв и лихва в размер на 45.865,70 лв. Служебната бележка от НАП във връзка с това производство можете да видите тук:

Служебна бележка

Съдия-изпълнител Вучков беше извадил изпълнителен лист срещу Мустафа Алиш и беше направил постъпки за отнемане в полза на агенцията Държавни вземания на сградата на Главно Мюфтийство, намираща се на ул. Братя Миладинови №27, София. Ръководството на Мустафа Алиш не прави никакви постъпки да спаси сградата от датата на образуване на производството – 29.05.2009 до ден днешен.

След намесата на председателя на ВМДС Проф. Д-р Недим Генджев съдия-изпълнител Вучков спря изпълнението и го отложи с три месеца като ни даде възможност да направим подробна ревизия и дадем материалите на градска прокуратура за отношение относно присвоените средства от групата на Мустафа Алиш Хаджъ.
От всички краища в страната пристигат уведомления от териториалните дирекции на НАП или съдебни институции за неплатени задължения и образувани производства. Ето някои от тях:

 1. Варна: Съдия-изпълнител запорира сметките на изповеданието и въз основа на изпълнителен лист, издаден от Варненски окръжен съд на 02.02.2010 Мюсюлманското вероизповедание е осъдено да заплати 40.000 щатски долара по предявения частичен иск по договор за покупко-продажба на двуетажна сграда, находяща се в гр. Варна, ул. Габрово №2а. Копие на изпълнителния лист можете да видите тук:
  Изпълнителен лист
 2. Пловдив: Срещу Мюсюлманското изповедание, представлявано от Басри Пехливан, е образувано производство по принудително изпълнение да заплати на Община Пловдив задължения от 13.580,14 главница 9.429,38 лв и лихви в размер на 4.150,76 лв. Копие на служебната бележка можете да видите тук:
  Служебна бележка
 3. Пловдив: Отнема се имот на изповеданието поради задълженията, които е натрупало. Без коментар, всеки може сам да си направи заключение като разгледа приложения документ: копие на покана от частен съдебен изпълнител за доброволно изпълнение на предаване на владение на имот, вижте тук:
  Покана

Това е само съвсем малка част от вредите, които са нанесени на изповеданието. Все още бившото ръководство продължава да възпрепятства дейността на Главно мюфтийство и започването на детайлизирани ревизии и проверки по места, укривайки всякакви документации. Ние периодично ще Ви информираме за хода на проверките, след като те започнат от страна на независими международни одитори.

Уважаеми братя, разбрахте ли сега, къде са Вашите заплати и Вашите социални и здравни осигуровки: в джоба на Мустафа Хаджъ и неговите мюфтии.
ВМДС призовава бившото ръководство на изповеданието

 1. да престане да се легитимира повече и да дава изявления от името на Главно мюфтийство и по този начин подвежда цялата общественост;
 2. да не дава изявления от името на 1.5 милиона мюсюлмани в България, защото то не е поддържано и избирано от тях, а от партийни структури и хора с политически интереси;
 3. да се образова относно каноните на исляма и да не заблуждава вярващите с цел лична облага, което е от най-тежките прегрешения в исляма;
 4. да се разкае за грешките си, Аллах е велик и всеопрощаващ. Вероятно ще бъдете опростени за вредите, които нанесохте на изповеданието, но трябва да поискате прошка...

Главно мюфтийство и ВМДС с председател Проф. Д-р Недим Генджев категорично осъжда опитите на бившото ръководство, начело с Мустафа Хаджи да създава и подклажда религиозни и социални напрежения и да дискредитира България и държавните институции пред българската и световна общност, изопачавайки фактите и истината.

Братя, великия Аллах е наш създател, който рано или късно въздава справедливост. Аз се моля на великия Аллах и вярвам, че той ще помогне на Нас, мюсюлманите, да намерим верния път към неговата вяра.

Есселяму алейкум ве рахметуллахи ве берекяту.

ВМДС


 

Хадис

Предава се от Ебу Зер(р.а.), че: Той чул Пратеника на Аллах(с.а.с.) да казва: “Този който иска това което не притежава(в съда) не е от нас. И ще намери мястото си в огъня на Джехеннема.”


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.