top
logo

Halal


Начало От България Относно забрадките на мюсюлманките
.
Понеделник, 05 Юли 2010 08:00

 

Бисмилляхиррахманиррахим

Скъпи братя и сестри мюсюлмани,

 

От известно време в България се разрази сериозна дискусия относно снимането за документи със или без забрадки, породена от индивидуалните молби на жени от Родопите. Дискусия, която от индивидуална молба започна да прераства в политическа интрига. В медиите се изложиха най-различни мнения. Появиха се статии, в които се приписват и неверни изказвания на Проф. Д-р Недим Генджев

относно забрадките, което до голяма степен и показва, каква е целта на създадената дискусия. Излъчиха се предавания. Породиха се ненужни враждебни настройки на различно мислещи хора. Темата на дискусиите прерастна и в полемика относно задължението на жената според Корана, дали да носи забрадка или не, която е една от най-дискутираните теми в целия ислямски свят.

 

Главно мюфтийство и ВМДС с председател Проф. Д-р Недим Генджев осъжда опитите на подбудителите на тези акции. Играейки си с най-чистите помисли на мюсюлманите някои хора от бившото ръководство се опитват да демонстрират активна дейност в полза на мюсюлманите. За съжаление с неадекватните си действия единственото, което постигнаха са отново само междуетнически и религиозни напрежения, от които никой няма полза.

Скъпи сестри мюсюлманки,

За тези от Вас, които търсят отговорът, дали снимането без забрадка нарушава нашите канони: отговорът на този въпрос се намира в Свещенната ни книга – Коранът.

Сура 4, Жените (Нисаа)

59. О, вие, които повярвахте! Покорявайте се на Аллах, покорявайте се на неговия Пратеник и на тези от вас, които притежават власт. Ако спорите за нещо, оставете решението му на Аллах и на неговия Пратеник, ако вярвате в Аллах и в Съдния ден. Това е най-добре; и прекрасен способ за крайния резултат.

Аллах ни е повелил да спазваме закона. Когато спазваме законите на държавата, тоест на имащите власт според Корана, ние спазваме повелите на Аллах.

Главно мюфтийство съветва жените, които въпреки всичко имат притеснения, да се възползват от разрешения от властите начин за снимане на забрадени жени, както и да помолят органите на властта на място да бъдат снимани от жени. Това ще ги избави от неудобната ситуация да се разбулват пред непознати. А документите за самоличност показвайте само на властите и при необходимост според закона и случая. Така ще спазите повелите на Всевишния.

Моля се на Всевишния Аллах да дари всички мюсюлмани и мюсюлманки със здраве и нека всички да спазват свещените заповеди на Аллах.

 

ВМДС

 

 


 

Хадис

От Абу Хурайра Абдуррахман ибн Сахр, Аллах да е доволен от него, се предават думите: "Пратеника на Аллах, Аллах да е го благослови и с мир да го дари, каза: "Аллах не гледа телата ви, нито образите ви, ала гледа сърцата ви (и делата ви)"


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.