top
logo

Halal


Начало От България По повод на Съобщение до медиите
.
Понеделник, 21 Февруари 2011 11:35

 

По повод на Съобщение до медиите от манипулаторите на М.Х.

В публикувано съобщение на отстранените от съда Мустафа Хаджи и избраниците на Джеймс Уорлик - мюсюлмански духовници единственото, на което са способни - политиката им на лъжи, клевети и злепоставяния продължава с

пълна сила. В неверните изводи, с които се манипулира от “Пресслужбата на американците“ се казва, че съдът не се е съобразил с желанието на легитимния ВМДС, да се отстранят починалите и подалите оставка членове и на тяхно място да се попълни състава на съвета съобразно Устава. В решение №91 гр. София от 01.12.2011 год. на Софийски апелативен съд ФО-V с-в се казва следното: “ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ ОТ 23.07.2010 ГОД. ПО Ф.Д. №1659/2003 Г., С КОЕТО СГС ТК VІ 5 С-В Е ОТКАЗАЛ ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ИНСТТИЦИИ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ПОРТИДАТА НА МИ ПО ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХ. № 22422/21.07.2010 ГОД. – ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ ОТ ВМДС И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА :

ЗАЛИЧАВА ОТ РЕГИСТЪРА НА РЕЛИГИОЗНАТА ИНСТИТУЦИЯ ПО ПАРТИДАТА НА МИ ПО №22422/21.07.2010 ГОД. ЧЛЕНОВЕ ОТ ВМДС.”

Публикуваме и пълния текст на решението :

Като коментар на липсващата юридическа компетентност на американците ги осветляваме за следното :

1. След заличаването на починалите членове на ВМДС и тези на подалите оставка, останалите по списъчен състав съставляват 100 % от членовете;

2. Тези, които остават и тези, които са по право в длъжностно качество като Председателят на Шериатския съд, Ректорът на ВИИ, Председателят на Мюсюлманския съюз и Главният мюфтия са нови членове, приети на разширеното заседание, проведено на 12.02.2011 год в паркхотел Москва. Решенията на ВМДС и попълването на състава са напълно легитимни и законни. Лъжите на Американците са плод на юридическата им некомпетентност и високомерието на височайшата протекция на генерал –губернатора Уорлик. Целта е заблуда на джемаата и българското общество, че избора на Главен мюфтия е нелегитимен. Това по същество не е вярно и легитимният главен мюфтия на България е г-н Али Байрактаров.

3. Лъжите и неистината на американските мекерета обиждат не само мюсюлманите у нас, но и достойството ни на български и европейски граждани.

Братя мюсюлмани, освен душманите на вакъфите, крадците на парите на изповеданието, освен оскверняването на нашата религиозна същност – християтин да ни избира главния мюфтия, ние доживяхме престъпник-рецидивист да е несменяемият кандидат за главен мюфтия. Нека да подкрепим и да дадем своето доверие на Али Байрактаров и да му пожелаем с помощта на председателя Недим Генджев да вдигнат на крак изповеданието и да ни доведат до Национална мюсюлманска шура, където да изберем Ние, мюсюлманите в България, българския главен мюфтия, не този на Америка и не този на Турция, а този на България.

 

Решение Ф-91

гр.  София 01.12.2010г.


 

 

 

 


 

Хадис

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:
„Ако намерите човек, който е измамник – откраднал е от зекята или от хазната на държавата, изгорете неговите вещи.” /Бухари/


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.