top
logo

Halal


Начало От България Приветствие на Председателя на ВМДС
.
Понеделник, 14 Февруари 2011 18:28

 

Приветствие на Председателя на ВМДС – Проф. Д-р Недим Генджев по случай Мевлиди Кандил

Бисмилляхиррахманхиррахим

Уважаеми братя и сестри мюслюмани и мюслюманки,

 

Днес, 14.февруари, честваме рождения ден на Пейгамбера ни Мохамед саллалахю алейхи веселлем. Той е последният и най-великият от всички Пророци. Той е най-знаещият, най-умният, най-щедрият, най-разсъдливият, най-скромният, най-честният, най-милостивият, най-справедливият, най-благочествият от всички Пейгамбери. Безброй са неговите качества. Той е Любимецът на Аллаху Теаля, Той е неговият Ресул.

Той прощаваше и на приятелите, и на враговете си. Щастлив съм, че от тази година този свещен ден е официален празник за нас, мюслюманите на Р България, за първи път в над 130-годишната история на Мюсюлманското изповедание в България. Нека на този светъл празник, в тази свещена нощ да отправим нашите молитви към Великия Аллах, че ни е дарил с такъв Пророк. Да кланяме намаз, да четем Коран и да се помолим да ни дари със знание и сила да следваме примера на Пейгамбера, със здраве и берекет, както и вяра в сърцата.

 

Есселямуалейкум ве рахметуллахи ве берекету

 


 

Хадис

„Който вярва в Аллах и в Съдния ден, нека да говори само добро или да замълчи.”
/Бухари – 6476/


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.