top
logo

Halal


Начало От България Рожденния ден на Пророка Мохамед
.
Понеделник, 14 Февруари 2011 18:06

Рожденния ден на Пророка Мохамед – Официален религиозен празник на мюслюманите в България

Днес, 14. февруари е рождения ден на нашия Пейгамбер Мохамед саллалахю алейхи веселлем. Мюслюманите от цял свят посрещат с радост с този ден, кланят молитви, четат Коран, правят мевлиди и благодарят на Аллаху Теаля, че ни е дарил с такъв Пророк, а чрез него и със Свещената ни книга – Корана.

Тази година за радост на мюслюманите в България Министерски съвет обяви рождения ден на Пророка Мохамед за официален религиозен празник на мюслюманите, наред с Рамазан и Курбан байрам. Принос за това има председателят на законното ръководство ВМДС на Мюсюлманското изповедание в България – Проф. Д-р Недим Генджев, по чието предложение и настояване това стана факт. Решението на Министерски съвет бе взето на 27.12.2010. За пръв път от цялото над 130-годишно самостоятелно съществуване на независимото мюсюлманско изповедание в България рождения ден на Пейгамбера ни е и наш официален празник, за което искрено благодарим на Г-н Генджев и пожелаваме Всевишния да го дари със здраве и дълголетие и още дълги години да работи за издигането на мюсюлманите в България.

 

Пресцентър на ВМДС

 


 

Хадис

„Който вярва в Аллах и в Съдния ден, нека да говори само добро или да замълчи.”
/Бухари – 6476/


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.