top
logo

Halal


Начало От България Приветствие послучай мевлит кандили
.
Понеделник, 14 Февруари 2011 17:36

Уважаеми братя и сестри мюслюмани,

 

Позволете ми от името на Главно мюфтийство и лично от мое име да Ви поздравя по случай Мевлид Кандили, който е днес, 14. февруари и от тази година е официален празник на мюсюлманите в България. С пожелания за здраве, радост и взаимно уважение между нас. И нека Аллаху Теаля да ни помогне с итикат и амел да намерим правия път, по който да преодолеем неразбирателствата между нас, за да бъдем честити!

 

Али Байрактаров

Главен мюфтия на РБългария 

Хадис

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал: „Една група от моята общност ще продължава да изпълнява повелята на Аллах, не ще им вредят хората, които ги изостават или
противоречат, докато дойде повелята на Всевишният Аллах, а те показват това на хората.” /Бухари - 7460/


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.