top
logo

Halal


Начало От България Нов социално - молитвен център
.
Понеделник, 10 Януари 2011 17:46

 

Нов социално - молитвен център искат мюсюлманите от квартал „Столипиново”, гр. Пловдив.

 

Районния мюфтия Али Хаджисадък и председателят на Мюсюлманско джамийско настоятелство – Пловдив Ашим Асан, заедно с имами от Пловдив проведоха поредната си среща с Александър Долев, замeстник-кмет „Общинска собственост, устройство на територията, строителство, инвестиции, организация и управление на отпадъците“ в Община Пловдив.

На срещата се обсъдиха най-неотложните проблеми, свързани с работата на вероизповеданието, като се търсеха възможности за тяхното решаване, за да може вероизповеданието да играе своята положителна роля в развитието на Пловдивска област и страната ни като една европейска държава.

Бе засегнат и проблемът с радикалният ислямизъм, който пуска пипала на Балканите. Едно от задълженията на мюсюлманското вероизповедание е да показва истинското лице на ислямската религия, да предпазва самите мюсюлмани, както и цялата българска общественост от екстремистки прояви, от крайни проявления на някои хора, които се опитват да опетнят името на ислямската религия.

Близо една шеста от населението на България са мюсюлмани, които традиционно се придържат към сунитското направление на исляма. Етнически мир цари в България вече 20 години. Но и в България сектата уахаби пуска пипалата си, борейки се за контрола не само върху религията, но и имуществото на мюсюлманското вероизповедание. В България мюсюлмански организации са инвестирали големи пари след 1990 година. Това се потвърждава и от новите „учебни центрове“ - където се проповядва уахабизъм. Да се закрият месчитите (малки молитвени домове) не е достатъчно.

За да се предотврати влиянието на сектите в гр. Пловдив и по-конкретно в най-големия квартал Столипиново, където живеят близо 40 000 мюсюлмани, е необходимо да се изгради нов социално - молитвен център. Отдавна първият транш от 1.5 млн. лева вече е пристигнал и трябва да се усвои. Още миналата година Павлинка Кацарова внесе предложение в ОБС за предоставяне на общински терен, но още няма решение. Идеята е в културно-образователения център гражданите да добиват професия и компютърна грамотност. Центърът ще включва и Молитвен дом, кухня за социално слаби и други. По предварителни разчети той ще струва около 400 хиляди евро. Парите ще бъдат събрани предимно от дарения. Проектът вече е готов. Закупени съм 3 дка терен зад новия пазар. "Искаме да направим някаква трансформация за по-раздвижено място, тъй като този парцел е вътрешен", обясни Ашим Асан. " Да се надяваме, че общината ще откликне на молбата на 40 хиляди мюсюлмани", допълни той.

 

sreshta_s_kmetasreshta_s_kmetasreshta_s_kmetasreshta_s_kmetasreshta_s_kmetasreshta_s_kmetasreshta_s_kmeta


 

Хадис

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал: „Една група от моята общност ще продължава да изпълнява повелята на Аллах, не ще им вредят хората, които ги изостават или
противоречат, докато дойде повелята на Всевишният Аллах, а те показват това на хората.” /Бухари - 7460/


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.