top
logo

Halal


Начало От България Чуждестранни туристи
.
Понеделник, 10 Януари 2011 16:23

 

В Пловдив се намира най-старата джамия в Европа

Пловдивската Джумая джамия е най-старата джамия на територията на България и Европа и е построена през 1363-1364 година. При завладяването на града през 1371г. от османците тук била катедралната пловдивска църква Света Петка Търновкска. По времето на султан Мурад ІІ (1421 – 1451) старата сграда била съборена и на нейно място издигната днешната джамия, наречена Улу Джумая джамия – главна петъчна джамия, т.е. катедрален храм.

Наричали я и Мурадие в чест на владетеля. Една от най-старите османски култови постройки на Балканите, Джумая джамия е сред най-големите в българските земи – внушителна правоъгълна сграда, чийто молитвен салон има размери 33 на 27 метра, изпълнена в т.нар. клетъчен градеж, показващ влиянието на византийската и старобългарската архитектурна техника. Куполите и са девет на брой и са покрити с оловни листове. В североизточния ъгъл на главната фасада е издигнато стройно минаре, декорирано с диагонална квадратна мрежа от червени тухли върху фон от бяла хоросанова мазилка.

По план Джумая джамия представлява голяма трикорабна сграда. Средният по-широк кораб е покрит с три полусферични купола, несени от пандативи,изградени в пространствата между островърхите арки. Страничните, по-тесни кораби са покрити с коритообразни сводове. От главния вход се открива внушителна картина, завършваща в дъното на храмовото пространство с богато декорирана олтарна ниша – михраб.

Удивителната стенописна украса във вътрешността на джамията е изпълнена с богата растителна орнаментика – клонки, цветове и гирлянди, между които са вмъкнати медалиони с цитати от Корана. Стенописите датират вероятно от края на XVII и началото на XIX век. Аналогии на външната и вътрешната архитектура на пловдивската Джумая джамия можем да направим с едни от най-старите османски култови паметници в Бурса, Одрин и София, строени в периода XIV – XV век.

Днес Джумая джамия е действащ мюсюлмански храм и се посещава не само на религиозните празници, а така също и от през седмицата от мюсюлманската религиозна общност в Пловдив.

 

 

turostturostturost


 

Хадис

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:
„В Дженнета няма да влезне месо (от човек), което е отгледано и израснало от харам, защото това месо е за Джехеннема.” /Бухари/


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.