top
logo

Halal


Начало ХАДЖ
.
Съдържание
ХАДЖ – ПОКЛОНЕНИЕ
Видове хадж
Ихрам
Микад
ТАВАФ
Умре хадж
Всички страници

 

ХАДЖ – ПОКЛОНЕНИЕ

/Пети принцип на Исляма/

 

Хадж е един от петте основни принципи на Ислямската религия. В Свещения Коран сура „Али Имран” се казва:

„Аллах задължава хората, които имат възможност да направят хадж и се поклонят пред Него.”

С Хадж вярващите се стремят единствено към спечелване на благоволението на Аллах.

Какво представлява хадж?

Всеки мюсюлманин – независимо от неговия пол /мъж или жена/ - отговаряйки на определени условия, /които ще посочим по долу/, трябва веднъж в живота си да направи хадж като посети Мека – Саудитска арабия. В определено време той трябва да направи „Вакфе” в местността „Арафат”, след което да изпълни таваф около Кябе, т.е. Бейтуллах.

Условия, за да е хаджът фарз

Те са осем:

1. Да е мюсюлманин.

2. Да е навършил пълнолетие.

3. Да е нормален психически и умствено.

4. Да е свободен.

5. Да се отдаде от сърце и душа за изпълнението на фарза на хадж.

6. Да разполага с необходимо време за извършване на хадж.

7. Да има материални и финансови възможности, за да отиде и се върне от поклонение.

8. Да се осигури с подходящо превозно средство и да разполага с необходими финанси за осъществяване на хадж.

За да стане изпълнението на хадж фарз е необходимо:

1. Мюсюлманинът да е здрав физически.

2. Да не е възпрепятсван от неотменими ограничения: затвор, арест, насилствено задържане и др.

3. Да има гарантирана сигурност по време на пътуването, независимо дали е по вода, въздух и земя.

4. Жена, която отива на хадж трябва да бъде придружена от своя съпруг или близък роднина.

5. Жена, на която мъжът е починал или се е развела трябва да изчака да завърши определен период – идет. През това време тя не може да отиде на хадж.

Какво е необходимо, за да бъде хаджът истински?

1. Поклонникът да е мюсюлманин.

2. Да е умен.

3. Да се намира на определените за целта места: Арафат и Кябе-и Муаззама. Ако не се направи вакфе на Арафат и зиярет тафан – посещение на Кябе, хаджът не се счита за действителен. Месеците за хадж са Шевал, Зилкаде, до 10-ят ден на Зилхидже.

4. Вакт-и Махсус- специално време, т.е. времето на вакфе на Арафат.

5. Влизане в ихрам с нийет /възнамерение/ за хадж.

Мюсюлманин, който притежава тези изисквания е свободен да изпълнява един от трите вида хадж: „ифрат хадж”, „теметту хадж”, „къран хадж”.

При изпълнение на поклонението жената и мъжът са равноправни. Но за да бъде истински хаджът между тях съществуват и някои различия:

1. Жената както винаги и по време на хадж е забрадена.

2. Облича шити дрехи.

3. Не повишава глас по време на телбие.

4. По време на таваф не трябва да бърза.

5. Жената не се подстригва, а само намалява от косата си .

6. Жената не целува Хаджер-и Есвед /черния камък/. Задоволява се с поздрав с вдигната ръка.

 

  

Хадис

От Абу Хурайра Абдуррахман ибн Сахр, Аллах да е доволен от него, се предават думите: "Пратеника на Аллах, Аллах да е го благослови и с мир да го дари, каза: "Аллах не гледа телата ви, нито образите ви, ала гледа сърцата ви (и делата ви)"


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.