top
logo

Halal


Начало ЗЕКЯТ
.
Съдържание
ЗЕКЯТ
КАКВА Е ПОЛЗАТА И МЪДРОСТТА НА ЗЕКЯТА ЗА ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ И ЗА ОБЩЕСТВОТО?
НИСАБ НА ЗЕКЯТА
СТОКИ И ИМОТИ, ЗА КОИТО НЕ СЕ ДАВА ЗЕКЯТ И РАЗХОДИ /ОСНОВНИ, НАСЪЩНИ НУЖДИ/
НА КОГО СЕ ДАВА “ЗЕКЯТ”
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ЗЕКЯТЪТ ЩЕ БЪДЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН
СТОКИ, КОИТО СЕ ДАВА ЗЕКЯТ
САДКА И ФЪТЪР
ПОЛЗИТЕ ОТ ОРУЧА
Всички страници

 

/ЧЕТВЪРТИ ПРИНЦИП НА ИСЛЯМА/

Речниковото значение на думата Зекят е чистота, плодородие и умножение. Според Шериата: за да спечелиш благоволението на Великия Аллах /Дж. Дж./ е нужно безусловно и безвъзмездно да се дава на бедните мюсюлмани определена част от имуществото си.

Зекятът, който е един от петте основни принципи на Исляма, е определено материално дарение, произтичащо от заповедите на Всевишния. Зекятът става фарз /задължение/ през втората година от Хиджра. Всеки човек, за да живее и съществува се нуждае от имот и други материални вещи и животни. Придобиването на материалните блага и тяхното разходване Аллаху Теаля е проверил на човечеството. Но заедно с това е ограничил пътищата както на печалбите, така и на разходите. За да може обществото да живее в благополучие Той е оповестил и някой правила, които хората следват да съблюдават. Така, че по отношение на стоката и имуществото, най-важното и угодно на Аллах /Дж. Дж./ дело е изпълнение на зекята. 

Хадис

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:
„Ако намерите човек, който е измамник – откраднал е от зекята или от хазната на държавата, изгорете неговите вещи.” /Бухари/


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.