top
logo

Halal


Начало Архив
.
Понеделник, 26 Юли 2010 13:11

Приветствие от Главно мюфтийство по случай Нощта Берат

Бисмилляхиррахманиррахим

Скъпи братя и сестри мюсюлмани,

 

 

Тази нощ е Свещената Нощ Берат. Нека с радост и отворени сърца посрещнем Нощта , през която Всемилостивият и Всемилосърден Аллах ни дава възможност да се пречистим от греховете си. Да направим равносметка за деянията си, да осъзнаем грешките си и обещаем праведен живот. Да проверим себе си и душевния си мир. Да споменем починалите близки. Да поискаме прошка и смиление от Всевишния Аллах.


И нека на този светъл празник да си спомним завета на Расуллаллах (с.а.с.), който казва:
„Молете се на Всевишния Аллах да Ви опрости греховете! Следвайте повелите ми и уважавайте Вашите ръководители, родители и братя по вяра!”
Приканвам всички братя и сестри мюсюлмани и мюсюлманки да следват този велик завет на нашия Пророк (с.а.с.).

Поздравявам всички мюсюлмани по случай настъпването на Свещената Нощ Берат. В тази свята Нощ да се помолим на Великия Аллах да дари със здраве, жизнерадост и благополучие всички мюсюлмани и цялото човечество.

Есселяму алейкум ве рахметуллахи ве берекяту.

ВМДС
Проф. Д-р Недим Генджев( 539 Votes )
 

Хадис

Предава се от Ебу Хурейра(р.а.), че: Пратеника на Аллах(с.а.с.) казва: “Ще дойде време когато ще се стремите към обществени постове и власт, но пазете се това ще бъде работа на унижение и разкаяние в Съдния ден.”

Този хадис означава че Пророка(с.а.с.) показва че хората ще се опитват да стават управители и президенти заради алчността, властта и славата. Ако човек управлява защото е алчен, това е грях. Ако човек държи да управлява защото го е грижа за доброто на хората, това е добродетел.


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.