top
logo

Halal


Начало Архив
.
Поздравление от ръководството на Мюсюлманското изповедание по случай Нощта Мирадж

 

Бисмилляхиррахманиррахим

Скъпи братя и сестри мюсюлмани,

Поздравявам всички мюсюлмани в страната и по света по случай настъпването на Свещената Нощ Мирадж. В тази свята Нощ да се помолим на Великия Аллах да дари със здраве, радост, семейно щастие и единство семействата ни, близките ни и целия мюсюлмански джемаат. И нека по целия свят терорът, насилието и злоупотребите с права да намерят своя край. И нека безнадеждността, болката и сълзите отстъпят мястото си на мира, спокойствието и на вярата.

Есселяму алейкум ве рахметуллахи ве берекяту.

ВМДС

Проф. Д-р Недим Генджев

Нощта Мирадж

 

Мирадж означава изкачаване по стълба. В нашата религия Мирадж е събитието, което е станало по волята на Великия Аллах: нашият Пейгамбер Мохаммед /с.а.в./ в една нощ от Месчид-и Акса в Ерусалим /Кудюс/ е издигнат в небесата.

През тази нощ Мохаммед /с.а.в./ по волята на Всевишния Аллах и с неговата божествена сила и повеля за кратко време отива от Месчид-и Харам в Мека в Месчид-и Акса в Ерусалим. А оттам извършва възнесението, издигайки се с помощта на Джебраил /а.с./ в безкрайни висоти.

През този ден бе:

- Прието тевбето на хазрети Адем /а.с./ и той беше опростен;

- Лодката на хз. Нух акустира на планината Джуди;

- Хз. Сюлейман беше дарен с власт, хз. Йонус беше изваден от стомаха на рибата;

- Хз. Якуб се срещна със сина си хз. Юсуф.

 


 

Хадис

„Най-мразените хора от Всевишния Аллах са покварените, които говорят лоши думи.” /Хаким – 1/12/


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.