top
logo

Halal


Начало Видео галерия
.
TV+ Live Коритаров Пресконференция-1 Сеизмограф - 11.12.2010 г.
Пресконференция от
12-02-2011г.Част-1

 

Хадис

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:
„В Дженнета няма да влезне месо (от човек), което е отгледано и израснало от харам, защото това месо е за Джехеннема.” /Бухари/


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.